2017 rok
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
 

 

marzec 2017

29 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbył się koncert rosyjsko-polskiego kwartetu jazzowego "CONFUSION PROJECT" utworzonego w Gdańsku przy aktywnym udziale Andreja Konstantinova – saksofonisty jazzowego, kompozytora i aranżera.

A. Konstantinov - laureat wszechrosyjskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. W 2013 roku założył kwartet JAZZ TALES grający muzykę fusion, który na początku 2014 roku został laureatem Grand Prix 1 Międzynarodowego Festiwalu "Na skrzydłach jazzu". A. Konstantinov otrzymał tytuł najlepszego solisty-instrumentalisty jazzowego BigSky i został zaproszony do Hiszpanii na festiwal Costa del Jazz, na którym wystąpił z takimi gwiazdami jak Eric Marienthal, Brian Bronberg, Ken Peplowski i in.

Repertuar muzyczny przedstawiony w Rosyjskim Centrum składał się w jednej trzeciej z autorskich utworów A. Konstantinova i współczesnej muzyki jazzowej na saksofon.

Andriej Konstantinow wraz z utalentowanymi polskimi muzykami Michałem Ciesielskim, Piotrem Gierszewskim i Adamem Golickim podarowali fanom muzyki jazzowej niezapomniany koncert, występ wielokrotnie przerywany oklaskami, i zakończony burzliwą owacją.

28 marca w auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego odbył się konkurs języka rosyjskiego - "DYKTANDO 2017". Impreza została zorganizowana przez Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego i Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. Kanta.

W pisaniu dyktanda w języku rosyjskim udział wzięli studenci Uniwersytetu Gdańskiego z filologii rosyjskiej, rosjoznawstwa i studiów wschodnich oraz uczniowie liceów województwa pomorskiego: Zespołu Szkół Sportowych, Liceum Programów Indywidualnych, IV i VIII LO z Gdańska, III, V i X LO z Gdyni, uczniowie szkół średnich ze Słupska, Kwidzyna i Tczewa. W dyktandzie wzięło udział 200 osób.

Dyktando odbyło się na dwóch poziomach znajomości języka: dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego i dla uczniów szkół średnich. Tekst dyktanda został opracowany na podstawie dzieł Siergieja Dowłatowa przez pracowników Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. E. Kanta Irinę Łukianienko i Olgę Wiertińską. Wszyscy uczestnicy z powodzeniem poradzili sobie z zadaniem, prezentując wysoki poziom rosyjskiej ortografii i interpunkcji.

Gośćmi imprezy byli: attache Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej Łuka Jezierski, dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku Siergiej Janiuszkin, prezes Stowarzyszenia "Polska-Wschód" Anna Firlej, pracownicy RCNK w Warszawie.

Zwycięzcy i laureaci dyktanda języka rosyjskiego otrzymali dyplomy i cenne nagrody od organizatorów i sponsorów, w tym od Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.

27 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku zgodnie z coroczną tradycją odbył się wiosenny etap Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Gry Intelektualnej "Co? Gdzie? Kiedy?", zorganizowany przez RCNK oraz Regionalnego Koordynatora Turniejów Intelektualnych Agencji ds. Młodzieży Obwodu Kaliningradzkiego.

O tytuł najlepszych graczy w turnieju walczyło 18 drużyn: 4 drużyny z Gdańska, Gdyni, Tczewa i 14 drużyn z Moskwy i obwodu kaliningradzkiego – od Krasnoznamienska do Bałtijska.

Popularna wśród polskiej i rosyjskiej młodzieży gra już dawno podbiła serca i umysły młodych ekspertów z Polski i Rosji. Uczestnicy gry z przyjemnością i pasją walczyli o tytuł zwycięzcy turnieju międzynarodowego.

Na podstawie wyników ciężkiej walki o tytuł najlepszej drużyny turnieju w kategoriach: 5-7 klasa, 8-11 klasa, studenci i kategorii open, zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy organizatorów imprezy i podziękowania dla wszystkich drużyn-uczestników Gry.

18 i 19 marca w Kaliningradzie – siostrzanym mieście Gdańska odbył się Międzynarodowy Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Kultur Narodowych "Bałtycka kolia", w którym wzięły udział dwa zespoły szkolne z Gdańska.

Festiwal został zorganizowany przez Regionalny Kaliningradzki Oddział Rosyjskiej Fundacji Pokoju i Centrum Dzieci i Młodzieży, przy wsparciu Komitetu Dumy Państwowej do spraw międzynarodowych.

Laureatami Festiwalu w kategorii wysokich umiejętności twórczych w nominacji "Śpiew ludowy" został duet "Mirage" z XIX Liceum Ogólnokształcącego im. M. Mokwy i zespoł muzyczny "Genius loci" z IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

Międzynarodowy festiwal "Bałtycka kolia" stał się dla gdańskich uczniów, którzy po raz pierwszy byli w Rosji, dobrą okazją do bliskiego do zapoznania się z rówieśnikami z Kaliningradu, nawiązania z nimi dobrych stosunków, poznania miasta, zwiedzania areny sportowej, na której odbędą się eliminacje 21. Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2018 roku.

14 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyło się otwarcie wystawy prac artystów-uczestników XIX-go Międzynarodowego Letniego Pleneru w Osiekach (woj. zachodnio-pomorskie).

W ekspozycji "Czas i miejsce dla sztuki" prezentowane są prace artystów z Rosji, Polski, Białorusi, Danii, Niemiec, Słowacji i innych krajów Europy.

Prace artystów z różnych krajów, wykonane w różnych stylach, gatunkach i technikach, wzbudziły duże zainteresowanie wśród gości wernisażu, wśród których znaleźli się artyści - uczestnicy pleneru, przedstawicieli zawodów twórczych, rodacy, studenci, miłośnicy sztuki.

Wystawa została zorganizowana przez Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku wspólnie z Gdańskim Oddziałem Związku Artystów Polskich.

10 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom etapu regionalnego 48 Olimpiady z języka rosyjskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Zwycięzcy Olimpiady, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów w teście leksykalno-gramatycznym i odpowiedzi ustnej, otrzymali dyplomy i upominki od organizatorów i sponsorów: Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy "Polska-Wschód", Związku Nauczycieli Polskich, Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków i in. Zwycięzcy Olimpiady wezmą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka rosyjskiego, która odbędzie się w Warszawie na początku kwietnia.

Zgodnie z tradycją, po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród dla zwycięzców, odbył się konkurs wykonawców piosenki rosyjskiej. W tym roku w konkursie wzięło udział 22 uczestników z gimnazjów i liceów z Gdańska, Gdyni, Kwidzyna, Tczewa, Słupska, Szczecina i innych miast województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Uczestnicy wykonywali po jednej piosence w języku rosyjskim. Były to piosenki ludowe, popularne, estradowe, romanse, a także arie z rosyjskich oper klasycznych. Wszystkich bez wyjątku uczestników widzowie witali oklaskami. Młodzi artyści stworzyli emocjonalną atmosferę na sali wykorzystując swój talent i entuzjazm co pozwoliło zamienić konkurs w święto rosyjskiej piosenki. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami od organizatorów i sponsorów.

6 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku odbył się uroczysty koncert poświęcony uhonorowaniu kobiet, macierzyństwa i instytucji rodziny.

Przed gośćmi Centrum – naszymi rodaczkami, polską publicznością, działaczami stowarzyszenia "Polska-Wschód" wystąpili Zasłużona artystka Rosji Natalia Rostowa i laureat międzynarodowych konkursów Igor Ponomarenko.

W ich wykonaniu zabrzmiały dobrze znane publiczności popularne utwory rosyjskich kompozytorów o miłości i szczęściu. Obecni na sali bardzo emocjonalnie odbierali każde wykonanie i chętnie śpiewali z artystami.

Wieczór odbył się w atmosferze święta w zatłoczonej sali. Goście Rosyjskiego Centrum odprowadzali N. Rostową i I. Ponomarenko długotrwałymi oklaski i słowami szczerej wdzięczności za dostarczaną radość.

Wszystkim kobietom, obecnym na koncercie, wręczono pierwsze wiosenne kwiaty.

4 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku odbyła się XLVIII Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W Olimpiadzie wzięli udział uczniowie z Gdańska, Gdyni, Kwidzyna, Słupska, Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Szczecina, Koszalina i innych miast.

Olimpiada w województwie pomorskim odbywa się co roku i jest jedną z najstarszych na terenie Polski. Jej organizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, Pomorski Oddział Stowarzyszenia Współpracy "Polska-Wschód", Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku i Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury.

W tym roku Olimpiada zgromadziła rekordową liczbę uczestników z 15 miast województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W otwarciu Olimpiady udział wzięli: prezes Pomorskiego okręgowego komitetu Olimpiady Języka Rosyjskiego Franciszek Apanowicz, prezes Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy "Polska-Wschód" Anna Firlej, a także kierownik zakładu Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego, profesor, doktor nauk filologicznych Żanna Sładkiewicz, Sekretarz Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku L. Jezierski, dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku S. Janiuszkin.

10 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury zwycięzcy i laureaci ХLVIII Olimpiady otrzymają dyplomy i nagrody za udział w Olimpiadzie

Zwycięzcy Olimpiady wezmą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego, która odbędzie się w Warszawie.

3 marca w ramach obchodów 80. rocznicy urodzin Walentyny Tierieszkowej, odbyła się prezentacja muzealnych materiałów przekazanych przez Federalne Muzeum Światowego Oceanu (Kaliningrad), które znalazły się w ekspozycji wystawy "Walentyna Tierieszkowa. Pierwsza na świecie kobieta-kosmonauta" w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.

W trakcie imprezy przed publicznością wystąpił pracownik Muzeum P. Matwijec, który przedstawił gościom osiągnięcia rosyjskiej kosmonautyki, pierwszych radzieckich kosmonautów, szczególną uwagę zwracając na postać pierwszej na świecie kobiety-kosmonauty - legendarnej Walentyny Tierieszkowej, jubileusz, której obchodzimy w tym roku.

Największe zainteresowanie obecnych na imprezie gości wywołały autentyczne racje żywnościowe kosmonautów, oryginał gazety "Komsomolskaja prawda" z 13 kwietnia 1961 r., w której znalazł się artykuł o pierwszej w historii osobie, która poleciała w kosmos, J.A. Gagarinie oraz autoportret kosmonauty A. Leonowa.

1 marca przy udziale Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Muzeum Narodowym w Gdańsku odbyło się spotkanie delegacji Muzeum Światowego Oceanu z dyrektorem Muzeum Narodowego W. Bonisławskim i jego współpracownikami. W trakcie spotkania omówiono praktyczne zagadnienia selekcji zbiorów eksponatów Muzeum Narodowego w celu ich prezentacji na wystawie w Kaliningradzie i Swietłogorsku.

Ze swojej strony polscy koledzy, którzy odwiedzili w zeszłym roku Muzeum Światowego Oceanu i zapoznali się z ekspozycjami i wystawami w Kaliningradzie i Swietogorsku, wyrazili chęć zaprezentowania w Muzeum Narodowym szeregu wystaw, które zostaną udostępnione na drodze wymiany z kaliningradzkimi muzealnikami. Partnerskie relacje między muzeami rozwijają się w ramach umowy o współpracy między Muzeum Światowego Oceanu i Muzeum Narodowym w Gdańsku, a także umowy o współpracy i wspólnych działaniach między Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku i Muzeum Światowego Oceanu.

 

luty 2017

27 lutego Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury odwiedziła grupa uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Nr 5, uczących się języka rosyjskiego.

Uczniowie zwiedzili ekspozycję poświęconą 80 rocznicy urodzin Pierwszej na świecie kobiety kosmonauty — Walentyny Tiereszkowej. Gościom przedstawiono prezentację multimedialną na temat regionów Federacji Rosyjskiej w ramach cyklu kulturalno-edukacyjnego "Rosjoznawstwo".Na zakończenie spotkania uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film młodzieżowy "Bez granic" (2015 r.).

21 lutego w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbył się występ teatralizowany - przedstawienie poświęcone obchodzonemu w Rosji świętu powitania wiosny – Maslenicy. Na obchody święta do RCNK przyszli nasi rodacy, przedstawiciele administracji, nauczyciele Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich, działacze stowarzyszenia "Polska-Wschód", nauczyciele rusycyści ze szkół średnich z Gdańska i Gdyni, którzy znają i cenią rosyjską kulturę i tradycje ludowe.

Wszyscy obecni chętnie brali udział w grach, zabawach i konkursach. Przed gośćmi występował zespół muzyczny "Muz-Art". Goście święta mieli możliwość spróbowania tradycyjnych blinów, ciast i słodyczy. Wieczór minął w atmosferze dawnych tradycji i zwyczajów ludowych, które są kultywowane i głęboko zakorzenione w rosyjskim narodzie.

21 lutego w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z Redy (woj. Pomorskie) i nauczycielem języka rosyjskiego Katarzyną Мarczewską. Impreza odbyła się w ramach projektu poszerzenia kontaktów kulturalno-edukacyjnych ze szkołami, w których uczniowie uczą się języka rosyjskiego.

Młodzieży, która po raz pierwszy odwiedziła Rosyjskie Centrum opowiedziano o temat działalności Centrum, bieżących i przyszłych planach kulturalno-edukacyjnych, odbyła się wycieczka po wystawie poświęconej 165-lecia otwarcia muzeum Ermitażu. Na zakończenie spotkania uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film "Lodołamacz", oparty na prawdziwych wydarzeniach, które rozegrały się w roku 1985 na lodołamaczu "Michał Gromow", który został uwięziony w lodach Arktyki i dryfując przetrwał 133 dni.

18 lutego w RCNK w Gdańsku odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny. To popularnie święto, ma długą bohaterską historię i obchodzone jest w tym roku po raz 95.

W słowie powitalnym skierowanym do zebranych w sali rodaków i gości Rosyjskiego Centrum znalazły się życzenia z okazji tego święta i słowa wdzięczności dla rosyjskiego wojska i znamienitych rosyjskich generałów, demonstrujących wojskowy talent, odwagę, bohaterstwo i szlachetność w obronie wolności i niepodległości naszej Ojczyzny.

Na koncercie w wykonaniu trio wokalnego "Sojusz morski" zabrzmiały piosenki: "Wieczór na redzie", "Smuglianka", "Czas w drogę", "Służyć Rosji" i in. Goście Rosyjskiego Centrum chętnie śpiewali razem z artystami i długo nie puszczali ich ze sceny.

W trakcie koncertu widzowie wzięli udział w konkursie, polegającym na podaniu imienia i nazwiska wielkiego rosyjskiego dowódcy floty, kanonizowanego w roku 2001 przez rosyjski kościół prawosławny. Osoba, która poprawnie nazwała admirała Fiodora Uszakowa otrzymała ikonę z wizerunkiem matki Boskiej.

16 lutego w XIX Liceum ogólnokształcącym im. Mariana Mokwy odbył się jubileuszowy X Międzyszkolny rosyjsko-angielski konkurs, w którym wzięli udział uczniowie z pięciu szkół średnich miast Gdańska i Gdyni. Konkurs składał się z kilku etapów edukacyjnych, z których każdy zawierał zadania różnej trudności językowej.

Uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko dobrą znajomością języków, ale i zdolnościami muzycznymi i artystycznymi. W wykonaniu uczestników przedstawiono piosenki w języku rosyjskim i angielskim oraz krótkie skecze humorystyczne.

XIX Liceum ogólnokształcące to długoletni partner Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury. Odbywa się tu wiele imprez związanych z nauką i propagowaniem języka rosyjskiego i kultury: konkursy, quizy, spotkania poetyckie i koncerty. Nauczyciele i uczniowie liceum są częstymi uczestnikami i gośćmi imprez w Rosyjskim Centrum.

13 lutego na Kursach języka rosyjskiego w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyła się otwarta lekcja "Dźwignąłem pomnik swój, nie trudem rąk ciosany", poświęcony twórczości A. Puszkina – wielkiego rosyjskiego poety, twórcy współczesnego języka rosyjskiego i symbolu rosyjskiej literatury klasycznej.

Uczestnikom spotkania przestawiono prezentację o twórczości Aleksandra Puszkina, opowieść o ostatnich dniach życia poety i wydarzeniach, które poprzedziły jego tragiczną śmierć w pojedynku 10 lutego 1837 roku.

Na zakończenie imprezy dla słuchaczy przeprowadzono quiz na temat poetyckiej twórczości Puszkina, w trakcie którego uczestnicy zaprezentowali nie tylko znajomość jego dzieł, ale i dobrą znajomość języka rosyjskiego.

8 lutego w RCNK w Gdańsku odbył się wieczór poświęcony pamięci artystów Chóru im. Aleksandrowa, który zginął w katastrofie lotniczej nad Morzem Czarnym. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Gdańska, rodacy, działacze Towarzystwa Współpracy "Polska-Wschód", z których wielu w różnym czasie było na koncertach światowej sławy zespołu.

W przemówieniach i wywiadach, których udzielili rodacy i polscy miłośnicy twórczości Chóru Aleksandrowa agencji Ruptly na zlecenie stacji telewizyjnej Russia Today, brzmiały słowa smutku i żalu po śmierci artystów i słowa nadziei, że zespół zostanie reaktywowany oraz, że zachowa tradycję i najwyższy poziom artystyczny.

Uczestnicy wieczoru pamięci obejrzeli jeden z ostatnich koncertów zespołu w Teatrze Bolszoj w składzie, w którym zespół funkcjonował do tragedii. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy zginęli.

6 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Gdańsku odbył się I Międzyszkolny Konkurs Kaligrafii.

Uczniowie, którzy przeszli przez kwalifikacje w szkołach i liceach Gdańska, Osowy, Gdyni i Sopotu zostali zaproszeni przez jury do zadania, które polegało nie tylko na znajomości języka rosyjskiego, ale także na umiejętności pięknego pisania w języku rosyjskim.

W konkursie wzięło udział 30 uczniów, którzy wykazali wysoki poziom przygotowania i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i cenne prezenty.

2 lutego w Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku odbyło się spotkanie z dyrektorem biblioteki p. Danutą Sroką, kierownikiem rosyjskiej fundacji "Russkij Mir" w Słupsku Anną Lanską i kierownikiem Zakładu języka i literatury rosyjskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku profesor Galiną Nefaginą.

Podczas spotkania omawiano kwestie współpracy w obszarach edukacyjnych, naukowych, informacyjnych, działalności koncertowej i wystawienniczej, ukierunkowanej na zachowanie rosyjskiego dziedzictwa kulturowego.

Uczestnicy spotkania wymienili się informacjami na temat działań RCNK w Gdańsku i rosyjskiej fundacji "Russkij Mir" w Słupsku, planów na rok 2017 r. Osiągnięto porozumienie w sprawie podpisania umowy o współpracy na czas nieokreślony, która zostanie podpisana przez strony w najbliższym czasie.

 

styczeń 2017

25 stycznia w RCNK odbyło się pierwsze z serii spotkań ze studentami Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich związane z ofertą edukacyjna rosyjskich szkół wyższych w roku akademickim 2017/2018.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z dr Joanną Mampe z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynator rosyjskich kursów językowych w RCNK w Gdańsku A. Iwaszkiewicz przedstawiła szczegóły dotyczące procedury przyjęć na studia w uniwersytetach rosyjskich. Studenci otrzymali ulotki z odpowiednimi informacjami. Podczas spotkania zaprezentowano ofertę różnych rosyjskich uniwersytetów.

25 stycznia w RCNK w Gdańsku odbyło się spotkanie z dyrektorem Muzeum Narodowego w Gdańsku W. Bonisławskim, podczas którego omawiano projekty współpracy trójstronnej między RCNK, Muzeum Światowego Oceanu i Muzeum Narodowym w Gdańsku związane z działalnością muzealną i wystawienniczą oraz organizacji letnich plenerów z udziałem rosyjskich i polskich artystów w 2017 roku.

25 stycznia w RCNK w Gdańsku odbyło się spotkanie i podpisanie umowy o współpracy między Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku oraz Państwową Budżetową Instytucją Kultury "Kaliningradzkim Regionalnym Muzeum Historii i Sztuki." Umowa przewiduje realizację wspólnie przygotowanych programów, projektów, imprez i innych działań, zgodnie z celami statutowymi i interesami każdej ze stron.

 

20 stycznia 2017 w RCNK w Gdańsku odbył się wielki koncert przygotowany dla gości przez rodaków, profesjonalnych muzyków i amatorów rosyjskiej piosenki.

W programie koncertu zatytułowanego "Pamiętam tylko to, co dobre" zabrzmiały rosyjskie piosenki ludowe, estradowe i współczesne utwory w wykonaniu dziewięciu solistów i zespołów.

Uczestników wieczoru muzycznego i gości powitał Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk, złożył życzenia noworoczne i podkreślił pozytywną rolę kultury w zbliżeniu naszych narodów.

Koncert był wydarzeniem na wysokim poziomie, o czym świadczył aplauz, zadowolenie publiczności i kwiaty dla artystów.

 

12 stycznia w RCNK w Gdańsku odbyło się spotkanie z moskiewskimi poetami Aliną Siereginą i Siergiejem Leontiewem, którzy przedstawili gościom program literacko-muzycznego "Poeta i muza".W wykonywaniu utalentowanych poetów zabrzmiały nowe wiersze i utwory, które znajdują się w zbiorach Aliny Siereginej "Rymy na żądanie" i Siergieja Leontiewa "Dwa księżyce".

Siergiej Leontiew znany jest nie tylko jako poeta, ale także jako wykonawca piosenki autorskiej. W jego wykonaniu z akompaniamentem gitary wysłuchano piosenek z nowego albumu zatytułowanego "Statki".

Na spotkanie z moskiewskimi poetami przyszli amatorzy współczesnej poezji rosyjskiej, rodacy i polscy miłośnicy poezji, w tym słuchacze rosyjskich kursów językowych przy RCNK.

11 stycznia w RCNK w Gdańsku odbył się koncert wiolonczelisty M. Warszawskiego, znanego z występów z orkiestrami "Mozarteum" (Salzburg), "Wiener simfoniker" (Wiedeń), "Scarlattiego" (Neapol), Orchestre National de France (Paryż) i pianistki, profesor Akademii Muzycznej im. S. Moniuszko, członka jury krajowych i międzynarodowych konkursów muzyki kameralnej A. Prabuckiej-Firlej.

W programie koncertu zabrzmiały utwory L. van Beethovena i P. Czajkowskiego na wiolonczelę i fortepian: 7 wariacji na temat opery Mozarta "Czarodziejski flet", Sonata nr 2 g-moll i nr 3 A-dur, mezzo-capriccioso.

Wieczór muzyczny w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury podarował gościom wspaniałą atmosferę Starego Nowego Roku, natchnione wykonania duetu i przyjemną atmosferę.