2017 rok
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
 

 

czerwiec 2017

   

19 czerwca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Międzynarodowej Olimpiady "Język rosyjski – otwarte drzwi do wiedzy", która stała się wynikiem owocnej współpracy Katedry Języka Rosyjskiego Akademii Marynarki Wojennej w Kaliningradzie i Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu Narodowego Uniwersytetu Badawczego "Wyższa Szkoła Ekonomii" i RCNK w Gdańsku.

Konkurs dla studentów ukierunkowano na kształtowanie i rozwój umiejętności pisania: samodzielnego kodowania własnych myśli i uczuć w języku obcym. Oprócz samej znajomości języka, prace studentów pokazały ich bogaty i oryginalny świat wewnętrzny, szczere uczucia, a także umiejętność krótkiej, jasnej i zwięzłej wypowiedzi.

Wysoki poziom prac, ich samodzielność pokazuje perspektywiczność takiego konkursu, zrzeszającego studentów z wyższych uczelni Rosji i Polski, który otwiera drzwi do wiedzy o świecie, i do wiedzy o sobie samym, która powinna stać się tradycją i rozwijać się, jak edukacja i przyjaźń.

8 czerwca w RCNK odbyło się spotkanie z dyrekcją i młodzieżą – uczestnikami konkursu, który corocznie organizowany jest przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach programu wymiany młodzieży. W tym roku jednym z tematów konkursowych projektów był "Taniec – to międzynarodowy język przyjaźni, wystukiwany nogami!". Zwycięzcami konkursu zostali członkowie zespołu folklorystycznego "Polanie" ze szkoły 216 im. Adama Mickiewicza z rozszerzoną nauką języka polskiego (Petersburg) i szkoła-partner w Kolbudach pod Gdańskiem.

Pierwszy etap projektu odbył się w Kolbudach, gdzie dzieci uczyły się języka polskiego, regionalnych tańców, zwyczajów ludowych, poznawały stroje itp. Oprócz zajęć dla grupy zorganizowane zostały ciekawe i pouczające wycieczki, warsztaty polskiego rękodzieła ludowego, wycieczki krajoznawcze przybliżające uroki Kaszub itp.

W Rosyjskim Centrum uczestnicy spotkania zapoznali się z ekspozycją poświęconą dniu urodzin A. S. Puszkina i wystawą współczesnych prawosławnych ikon. Rewizyta polskich dzieci w Petersburg planowana jest we wrześniu 2017 r. i zbiega się w czasie z 15-leciem zespołu "Polanie". Przeprowadzono rozmowy dwustronne z kierownictwem rosyjskiej i polskiej strony o perspektywach współpracy i form współdziałania.

8 czerwca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w ramach tygodnia języka rosyjskiego odbyło się zakończenie kursów języka rosyjskiego. Impreza odbyła się w formie otwartej lekcji podsumowującej poświęconej "Dniu języka rosyjskiego" i twórczości A. Puszkina – wielkiego rosyjskiego poety, dramaturga i pisarza, twórcy współczesnego języka rosyjskiego.

Absolwenci z zainteresowaniem obejrzeli film dokumentalny o życiu Puszkina, o najważniejszych etapach jego twórczości – "latach poszukiwań twórczych", "Boldinowskiej jesieni" itp.

Uczniowie kursów sami stali się aktywnymi uczestnikami imprezy: z zaangażowaniem recytowali wiersze Puszkina i innych poetów rosyjskich, które zostały specjalnie przygotowane z okazji tego ważnego dla nich wydarzenia.

Takie wspólne ostatnie spotkania nauczycieli i uczniów kursów stały się tradycją w RCNK. Na to wydarzenie wszyscy czekają i przygotowują się do niego, jak do kolejnego ważnego etapu w swoim życiu.

Na zakończenie imprezy absolwentom wręczono świadectwa ukończenia kursów.

5 czerwca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury otwarto wystawę prawosławnych ikon polskiej artystki-malarki ikon Karoliny Dąbrowskiej. K. Dąbrowska zajmuje się pisaniem ikon 9 lat. Pisania ikon uczyła się w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia”, pobierała nauki również u greckiego ikonografa Teodorosa Papadopoulos i prawosławnego o. Georgija, kontynuuje nauki na kursach u Iriny Gorbunowej absolwentki Akademii Ikonograficznej w Brukseli.

Jej wystawy indywidualne odbywały się w Galerii Związku Polskich Artystów Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytecie Gdańskim itp. Ikony tworzone przez K. Dąbrowską, przyciągają widzów wysokim artystycznym poziomem, harmonią, głębokością poznania, zdolnością przekazania "nieprzekazywalnego". Wystawa cieszy się zainteresowaniem wśród szerokiego grona miłośników sztuki ikony prawosławnej.

5 czerwca w ramach zaplanowanych imprez związanych z "Tygodniem języka rosyjskiego" w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni odbył się konkurs poetycki z okazji Dnia języka rosyjskiego i twórcy współczesnego języka rosyjskiego A.S. Puszkina. Przed rozpoczęciem konkursu uczniowie liceum zaproponowali uczestnikom konkursu poetyckiego prezentację multimedialną na temat biografii i drogi twórczej wielkiego rosyjskiego poety. Repertuar poetycki był bardzo zróżnicowany – od czytania wczesnych utworów lirycznych wierszy do recytacji fragmentów powieści "Eugeniusz Oniegin", ulubionych bajek i poematów.

Wszyscy uczniowie byli dobrze przygotowani i mimo emocji, deklamowali wiersze z wielkim kunsztem i inspiracją, za co wdzięczni widzowie dziękowali im długimi oklaskami. Na szczególne podziękowania zasługują nauczyciele rusycyści, aktywnie uczestniczący w przygotowaniu konkursantów. Dzięki ich wysiłkowi scena sali, w której odbył się konkurs, była cudownie zaaranżowana w stylu klasycystycznym, a samo wydarzenie miało romantyczny charakter, w duchu "złotego wieku" poezji rosyjskiej.

1 czerwca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbył się koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Na uroczystość zostali zaproszeni uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F. Nowowiejskiego. Przy pełnej sali w wykonaniu utalentowanych dzieci zabrzmiały utwory fortepianowe i wiolonczelowe A. Skriabina, R. Gliera, J. Kempińskiegoо, J. Brahmsa, J. Haydna itp.

Goście wieczoru ciepło i serdecznie powitali każdego młodego muzyka, długo oklaskiwali i dziękowali za dostarczaną radość. Zadowoleni byli również młodzi artyści, dla których był to pierwszy występ w Rosyjskim Centrum.

Kierownik zespołu Jelena Aleksiejuk wyraziła nadzieję na rozwój dalszej współpracy Rosyjskiego Centrum i Szkoły Muzycznej, w której uczą się dzieci naszych rodaków.

 

maj 2017

26 maja w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku odbył się koncert z okazji Dnia Słowiańskiego Piśmiennictwa i Kultury, w którym wzięła udział polska wokalistka Uliasha (Uliana Kołodziejczak).

Uliana wielokrotnie była uczestniczką i zwyciężczynią Konkursu piosenki rosyjskiej (Białystok), Międzynarodowego festiwalu "Rosyjska piosenka" (Moskwa), Międzynarodowego konkursu piosenek Anny German, Międzynarodowego festiwalu autorskich romansów "Romansiada" itp.

W tym roku Uliana będzie reprezentować Polskę na XXVI Międzynarodowym Festiwalu Sztuki "Słowiański bazar" w Witebsku.

W koncercie zabrzmiały rosyjskie i polskie piosenki, a także utwory własnej kompozycji. Goście imprezy, rodacy i przedstawiciele gdańskiej publiczności ciepło przyjęli Ulianę, ciepło oceniając jej umiejętności i słowiański urok. Koncert odbył się w świątecznej atmosferze i wielokrotnie był przerwany oklaskami.

24 maja w dniu święta Słowiańskiego Piśmiennictwa i Kultury w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku odbyła się otwarta lekcja poświęcona świętym braciom równym apostołom - twórcom słowiańskiego piśmiennictwa — Cyrylowi i Metodemu.

Lekcja odbyła się w interaktywnej formie. Uczniom szkoły została przedstawiona prezentacja multimedialna z informacją, mówiącą o działalności świętych Cyryla i Metodego, działalność których miała nieoceniony wkład w kulturę Słowian i rozwój słowiańskiego piśmiennictwa.

Po obejrzeniu filmu i prezentacji uczniowie wzięli udział w quizie z wiedzy o współczesnym rosyjskim alfabecie i konkursie leksykalno-gramatycznym, w którym z rozsypanki literowej należało ułożyć zdanie dotyczące tematu lekcji. Z wielką pasją przyszli sportowcy uczestniczyli w konkursach i zadaniach.

Członkowie zwycięskiej drużyny zostali nagrodzeni pamiątkowymi prezentami.

20 maja w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury, w ramach oficjalnego udziału w RCNK w programie "Europejskiej Nocy Muzeów" w północnych województwach Polski, odbył się pokaz rosyjskich filmów, przedstawiających unikalne muzea i historię Rosji XVIII-XXI wieku.

Liczni odwiedzający, którzy przyszli wieczorem i w nocy do Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury (pokaz filmów odbywał się od godziny 17.00 do 23.00 godzin), mieli okazję zobaczyć film fabularny "Rosyjska arka", akcja którego toczy się w Ermitażu na tle dzieł sztuki i zabytków kultury, film dokumentalny "Państwowa galeria Tretiakowska", poświęcony Pawłowi Michajłowiczowi Trietiakowowi i historii powstania galerii, a także film "Wielka makieta "Rosja o wyjątkowym i jednym z najmłodszych muzeów, prezentujących odwiedzającym makietę kraju w miniaturze od Kaliningradu do Kamczatki z najbardziej charakterystycznymi miejscami i obiektami, które są rozmieszczone na powierzchni 800 metrów kwadratowych.

W sali wystawowej Rosyjskiego Centrum goście z zainteresowaniem oglądali wystawę "Moja Jakucja" artystki Iriny Miekumianowej, która została otwarta w przeddzień "Europejskiej nocy muzeów".

19 maja w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyło się spotkanie w Klubie rodaków "Witamy", poświęcone obchodom Dnia Słowiańskiego Piśmiennictwa i Kultury, świętym braciom Cyrylowi i Metodemu pod nazwą: "Chwała Wam, bracia, nauczyciele Słowian".

Zebrani z zainteresowaniem obejrzeli film o powstaniu słowiańskiego alfabetu i wzięli czynny udział w quizie poświęconym rosyjskiemu alfabetowi – cyrylicy, który używany jest w Rosji od ponad 700 lat. W konkursie znalazły się pytania dotyczące przekształceń i reform alfabetu, gdzie jedną z najważniejszych stała się reforma Piotra I, a także o ostatniej reformie 1918 roku, po której alfabet rosyjski przyjął współczesną formę.

W drugiej części spotkania odbył się koncert, zorganizowany przez członków Klubu rodaków. W wykonaniu naszych utalentowanych uczestników zabrzmiały popularne ludowe i współczesne piosenki, które zawsze wywołują oddźwięk w duszy rosyjskiego człowieka i nikogo nie pozostawiają obojętnym.

16 maja w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury otwarto wystawę członka Związku Artystów Rosji, malarki i grafika Iriny Miekumianowej. W ekspozycji znalazło się 40 prac artystki, stworzonych pod wpływem pradawnej kultury ludu Sacha, z wykorzystaniem dekoracyjnych rozwiązań w płaszczyźnie i eleganckim migotaniem niebieskich tonów. Na wystawie prezentowane jest również 20 autorskich fotografii krajobrazów Jakucji oraz obrazy współczesnych mieszkańców regionu.

Otwarcie wystawy odbyło się przy dużym zainteresowaniu odwiedzających, w świątecznej atmosferze. Gości częstowano narodowym napojem – kumysem. W wykonaniu I. Miekumianowej zabrzmiały utwory ludowe i goście zapoznali się z dźwiękami tradycyjnego instrumentu - munhapra (homus).

Uroczystości z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa, rozpoczęły się rankiem 9 maja od złożenia wieńców na cmentarzu żołnierzy radzieckich poległych podczas wyzwalania Gdańska z udziałem konsulów Generalnych Rosji i Białorusi, polskich kombatantów, rodaków, działaczy stowarzyszenia "Polska-Wschód", przedstawicieli administracji miejskiej i mieszkańców Gdańska.

Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali wstążki Świętego Jerzego jako znak wdzięcznej pamięci o poległych w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

Po złożeniu wieńców uczestnicy imprezy zostali zaproszeni do Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury, gdzie obejrzeli wystawę fotograficzno-dokumentalną "Listy z frontu", poświęconą 72-rocznicy Wielkiego Zwycięstwa.

Na zakończenie imprezy dla uczestników i gości odbył się koncert "Moja Rosja" z udziałem Ludowego Artysty Rosji Walerija Alijewa i solistki Olgi Daszkiewicz, którzy wykonali popularne piosenki z okresu wojennego, oraz utwory liryczne kompozytorów rosyjskich i białoruskich.

 

kwiecień 2017

26 kwietnia w Uniwersytecie Gdańskim z dużym sukcesem odbył się Pierwszy Konkurs Piosenki Rosyjskiej dla studentów wyższych uczelni. Organizatorami konkursu byli pracownicy katedry Pragmatyki komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. W części finałowej konkursu przed publicznością wystąpili najlepsi uczestnicy, którzy wykonywali po dwie wybrane przez siebie piosenki w języku rosyjskim.

 

W wykonaniu studentów, przy akompaniamencie gitary i fortepianu, zabrzmiały utwory A. Puszkina, piosenki Anny German, piosenki z repertuaru grupy 5'nizza, Lube, Ałły Pugaczowej, Ani Lorak. Występy uczestników odbyły się na wysokim poziomie, soliści zaprezentowali świetny poziom przygotowania, doskonałą znajomość języka rosyjskiego i oryginalność interpretacji.

Zwycięzcy konkursu piosenki zostali nagrodzeni pamiątkowymi upominkami i dyplomami od organizatorów i sponsorów, w tym od Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.

21 kwietnia w Uniwersytecie Gdańskim przy udziale Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyła się prezentacja Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów (ŚFMS), który odbędzie się w dniach 14-22 października 2017 r. w Moskwie i Soczi. Prezentacja została przygotowana i przedstawiona przez Agencję ds. Młodzieży z obwodu kaliningradzkiego. W trakcie prezentacji studentom i wykładowcom Wydziału Filologicznego zostały zaprezentowane filmy o historii i organizacji Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie w 1957 i 1985 roku, zaprezentowano szczegółową informację o Festiwalu w 2017 roku, rejestracji uczestników na oficjalnej stronie internetowej młodzieżowego forum: http://www.russia2017.com

Na zakończenie prezentacji z humorystycznymi miniaturami wystąpili członkowie KVN z obwodu Kaliningradzkiego – studenci Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta.

20 kwietnia w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbył się wieczór poświęcony 25-leciu podróży po Syberii słynnego polskiego podróżnika Romualda Koperskiego - pilota, pisarza, dziennikarza, fotografa, pianisty, autora książek: "Pojedynek z Syberią", "Przez Syberię bez biletu", "1001 obrazów Syberii".

R. Koperski jest jednym z pionierów samochodowych wypraw na Syberię. Na jego koncie są dziesiątki wypraw badawczych: Jakucja, Chakasja, Ałtaj, Buriacja, Czukotka, Kołyma, jezioro Bajkał, góry Ural, Łańcuch Wierchojański, Sajany, Hamar-Daban, Suntar-Chajata, Łańcuch Czerskiego, polarne rejony Syberii. Jako pierwszy odbył podróż samochodem wzdłuż wybrzeża oceanu arktycznego. W trakcie spotkania goście Rosyjskiego Centrum usłyszeli opowieść podróżnika o Syberii, obejrzeli film poświęcony tej niezwykłej krainie. Wieczór zakończył się otwarciem wystawy autorskich zdjęć Romualda Koperskiego "Cztery pory roku Syberii".

12 kwietnia w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku odbył się wieczór muzyczno-poetycki "Porozmawiajmy o grymasach miłości", program którego gościom Centrum przedstawili Rustem Galitch i Evgen Malinovskyi.

Evgen Malinovskyi – aktor teatralny i filmowy, dyrygent, wykonawca piosenek Włodzimierza Wysockiego, Bułata Okudżawy i innych autorów piosenki poetyckiej. Prezes Fundacji zbliżenia kultur.

Rustem Galitch – deklamator rosyjskiej klasycznej poezji i prozy. Szczególne miejsce w repertuarze aktora zajmują programy poświęcone epoce Srebrnego wieku poezji rosyjskiej. W ostatnich latach w Moskwie, pracował w jednym z programów telewizyjnych i radiowych, a także występował z poetyckimi programami w "Kabarecie literackim".

Na koncercie w wykonaniu E. Malinowskiego zabrzmiały utwory Włodzimierza Wysockiego, Aleksandra Rozenbauma, piosenki własnej kompozycji. Rustem Galitch deklamował przed publicznością wiersze M. Lermontowa, I. Аnnienskiego, I. Siewierjanina, S. Cziornych, W. Majakowskiego, itp.

Dwugodzinny koncert wielokrotnie przerwany, oklaskami, pozostawił w duszy wszystkich uczestników muzyczno-poetyckiego wieczoru przyjemne uczucie spotkania z prawdziwą sztuką.

12 kwietnia w Dniu kosmonautyki w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku odbyły się lekcje Gagarina "Kosmos – to my" w dwóch klasach licealnych, uczniowie których uczą się języka rosyjskiego.

Uczniom liceum została przedstawiona prezentacja multimedialna, opowiadająca o życiu pierwszego na świecie pilota-kosmonauta, Bohatera Związku Radzieckiego Jurija Gagarina. Licealiści z dużym zainteresowaniem obejrzeli film dokumentalny "Gwiazda o imieniu Gagarin".

Gagarin spędził na orbicie 108 min. Te chwile stały się triumfem krajowej astronautyki i pierwszym krokiem ludzkości na drodze podboju kosmosu. Transmisja na żywo z kosmosu, legendarny lot, "opowiedziany" w filmie przez Jurija Gagarina stały się dla uczniów ważnym wydarzeniem poznawczym.

 

12 kwietnia cały świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Kosmonautyki i 60-lecie początku ery kosmicznej. To wyjątkowy dzień – dzień triumfu nauki i wszystkich tych, którzy dziś pracują w branży kosmicznej. Wczoraj w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury otwarto wystawę fotografii pilota-kosmonauty, Bohatera Federacji Rosyjskiej Olega Dmitriewicza Kononenko "Marzenia o kosmosie". Na wystawie prezentowane są zdjęcia wykonane wewnątrz statku i widoki Ziemi z kosmosu: miasta, rzeki, pasma górskie, morza i oceany.

W ramach cyklu imprez poświęconych Międzynarodowemu Dniu Kosmonautyki 12 kwietnia w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyła się lekcja na cześć Jurija Gagarina zatytułowana „Kosmos – to my. Lekcja wg Gagarina" dla uczniów X liceum ogólnokształcącego z Gdyni. Młodzież zapoznała się z wystawą fotograficzną, wysłuchała wykładu na temat osiągnięć rosyjskiej kosmonautyki, pierwszych pilotach-kosmonautach i wybitnych konstruktorach statków kosmicznych. Na zakończenie w sali koncertowej uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film "Gagarin. Pierwszy w kosmosie".

 

4 kwietnia w ramach popularyzacji języka rosyjskiego i historii w X Liceum ogólnokształcącym w Gdyni odbyła się otwarta lekcja na temat: "Regiony Rosji. Jakucja". Uczniom została przedstawiona prezentacja o rozmieszeniu geograficznym i demograficznym Jakucji — Republice Sacha - regionie, duża część którego leży za kołem podbiegunowym, w strefie wiecznej zmarzliny.

Licealiści usłyszeli wykład o życiu współczesnej Jakucji, naturalnych bogactwach tego surowego i pięknego kraju, o wydobyciu diamentów w Mirnom, a także o głównym bogactwie regionu - jego ludziach: Jakutach, Ewenkach, Ewenach, którzy wraz z życiem w miastach z rozwiniętą nowoczesną infrastrukturą, zachowują charakterystyczny styl życia rdzennych narodów.

Szczególne zainteresowanie wywołała opowieść i pokaz filmu wideo na temat współczesnego życia Jakutów, z którego młodzież dowiedziała się o biegunie zimna "Ojmiakon", o słynnych "Lenskich słupach" na rzece Lena i po raz pierwszy usłyszała muzykę w wykonaniu mistrzów-wirtuozów gry na najstarszym ludowym instrumencie "chomusie" (jakuckim warganie), który wydaje egzotyczny dźwięk i na którym gra się w nietypowy sposób.

 

marzec 2017

29 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbył się koncert rosyjsko-polskiego kwartetu jazzowego "CONFUSION PROJECT" utworzonego w Gdańsku przy aktywnym udziale Andreja Konstantinova – saksofonisty jazzowego, kompozytora i aranżera.

A. Konstantinov - laureat wszechrosyjskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. W 2013 roku założył kwartet JAZZ TALES grający muzykę fusion, który na początku 2014 roku został laureatem Grand Prix 1 Międzynarodowego Festiwalu "Na skrzydłach jazzu". A. Konstantinov otrzymał tytuł najlepszego solisty-instrumentalisty jazzowego BigSky i został zaproszony do Hiszpanii na festiwal Costa del Jazz, na którym wystąpił z takimi gwiazdami jak Eric Marienthal, Brian Bronberg, Ken Peplowski i in.

Repertuar muzyczny przedstawiony w Rosyjskim Centrum składał się w jednej trzeciej z autorskich utworów A. Konstantinova i współczesnej muzyki jazzowej na saksofon.

Andriej Konstantinow wraz z utalentowanymi polskimi muzykami Michałem Ciesielskim, Piotrem Gierszewskim i Adamem Golickim podarowali fanom muzyki jazzowej niezapomniany koncert, występ wielokrotnie przerywany oklaskami, i zakończony burzliwą owacją.

28 marca w auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego odbył się konkurs języka rosyjskiego - "DYKTANDO 2017". Impreza została zorganizowana przez Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego i Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. Kanta.

W pisaniu dyktanda w języku rosyjskim udział wzięli studenci Uniwersytetu Gdańskiego z filologii rosyjskiej, rosjoznawstwa i studiów wschodnich oraz uczniowie liceów województwa pomorskiego: Zespołu Szkół Sportowych, Liceum Programów Indywidualnych, IV i VIII LO z Gdańska, III, V i X LO z Gdyni, uczniowie szkół średnich ze Słupska, Kwidzyna i Tczewa. W dyktandzie wzięło udział 200 osób.

Dyktando odbyło się na dwóch poziomach znajomości języka: dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego i dla uczniów szkół średnich. Tekst dyktanda został opracowany na podstawie dzieł Siergieja Dowłatowa przez pracowników Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. E. Kanta Irinę Łukianienko i Olgę Wiertińską. Wszyscy uczestnicy z powodzeniem poradzili sobie z zadaniem, prezentując wysoki poziom rosyjskiej ortografii i interpunkcji.

Gośćmi imprezy byli: attache Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej Łuka Jezierski, dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku Siergiej Janiuszkin, prezes Stowarzyszenia "Polska-Wschód" Anna Firlej, pracownicy RCNK w Warszawie.

Zwycięzcy i laureaci dyktanda języka rosyjskiego otrzymali dyplomy i cenne nagrody od organizatorów i sponsorów, w tym od Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.

27 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku zgodnie z coroczną tradycją odbył się wiosenny etap Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Gry Intelektualnej "Co? Gdzie? Kiedy?", zorganizowany przez RCNK oraz Regionalnego Koordynatora Turniejów Intelektualnych Agencji ds. Młodzieży Obwodu Kaliningradzkiego.

O tytuł najlepszych graczy w turnieju walczyło 18 drużyn: 4 drużyny z Gdańska, Gdyni, Tczewa i 14 drużyn z Moskwy i obwodu kaliningradzkiego – od Krasnoznamienska do Bałtijska.

Popularna wśród polskiej i rosyjskiej młodzieży gra już dawno podbiła serca i umysły młodych ekspertów z Polski i Rosji. Uczestnicy gry z przyjemnością i pasją walczyli o tytuł zwycięzcy turnieju międzynarodowego.

Na podstawie wyników ciężkiej walki o tytuł najlepszej drużyny turnieju w kategoriach: 5-7 klasa, 8-11 klasa, studenci i kategorii open, zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy organizatorów imprezy i podziękowania dla wszystkich drużyn-uczestników Gry.

18 i 19 marca w Kaliningradzie – siostrzanym mieście Gdańska odbył się Międzynarodowy Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Kultur Narodowych "Bałtycka kolia", w którym wzięły udział dwa zespoły szkolne z Gdańska.

Festiwal został zorganizowany przez Regionalny Kaliningradzki Oddział Rosyjskiej Fundacji Pokoju i Centrum Dzieci i Młodzieży, przy wsparciu Komitetu Dumy Państwowej do spraw międzynarodowych.

Laureatami Festiwalu w kategorii wysokich umiejętności twórczych w nominacji "Śpiew ludowy" został duet "Mirage" z XIX Liceum Ogólnokształcącego im. M. Mokwy i zespoł muzyczny "Genius loci" z IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

Międzynarodowy festiwal "Bałtycka kolia" stał się dla gdańskich uczniów, którzy po raz pierwszy byli w Rosji, dobrą okazją do bliskiego do zapoznania się z rówieśnikami z Kaliningradu, nawiązania z nimi dobrych stosunków, poznania miasta, zwiedzania areny sportowej, na której odbędą się eliminacje 21. Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2018 roku.

14 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyło się otwarcie wystawy prac artystów-uczestników XIX-go Międzynarodowego Letniego Pleneru w Osiekach (woj. zachodnio-pomorskie).

W ekspozycji "Czas i miejsce dla sztuki" prezentowane są prace artystów z Rosji, Polski, Białorusi, Danii, Niemiec, Słowacji i innych krajów Europy.

Prace artystów z różnych krajów, wykonane w różnych stylach, gatunkach i technikach, wzbudziły duże zainteresowanie wśród gości wernisażu, wśród których znaleźli się artyści - uczestnicy pleneru, przedstawicieli zawodów twórczych, rodacy, studenci, miłośnicy sztuki.

Wystawa została zorganizowana przez Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku wspólnie z Gdańskim Oddziałem Związku Artystów Polskich.

10 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom etapu regionalnego 48 Olimpiady z języka rosyjskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Zwycięzcy Olimpiady, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów w teście leksykalno-gramatycznym i odpowiedzi ustnej, otrzymali dyplomy i upominki od organizatorów i sponsorów: Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy "Polska-Wschód", Związku Nauczycieli Polskich, Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków i in. Zwycięzcy Olimpiady wezmą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka rosyjskiego, która odbędzie się w Warszawie na początku kwietnia.

Zgodnie z tradycją, po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród dla zwycięzców, odbył się konkurs wykonawców piosenki rosyjskiej. W tym roku w konkursie wzięło udział 22 uczestników z gimnazjów i liceów z Gdańska, Gdyni, Kwidzyna, Tczewa, Słupska, Szczecina i innych miast województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Uczestnicy wykonywali po jednej piosence w języku rosyjskim. Były to piosenki ludowe, popularne, estradowe, romanse, a także arie z rosyjskich oper klasycznych. Wszystkich bez wyjątku uczestników widzowie witali oklaskami. Młodzi artyści stworzyli emocjonalną atmosferę na sali wykorzystując swój talent i entuzjazm co pozwoliło zamienić konkurs w święto rosyjskiej piosenki. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami od organizatorów i sponsorów.

6 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku odbył się uroczysty koncert poświęcony uhonorowaniu kobiet, macierzyństwa i instytucji rodziny.

Przed gośćmi Centrum – naszymi rodaczkami, polską publicznością, działaczami stowarzyszenia "Polska-Wschód" wystąpili Zasłużona artystka Rosji Natalia Rostowa i laureat międzynarodowych konkursów Igor Ponomarenko.

W ich wykonaniu zabrzmiały dobrze znane publiczności popularne utwory rosyjskich kompozytorów o miłości i szczęściu. Obecni na sali bardzo emocjonalnie odbierali każde wykonanie i chętnie śpiewali z artystami.

Wieczór odbył się w atmosferze święta w zatłoczonej sali. Goście Rosyjskiego Centrum odprowadzali N. Rostową i I. Ponomarenko długotrwałymi oklaski i słowami szczerej wdzięczności za dostarczaną radość.

Wszystkim kobietom, obecnym na koncercie, wręczono pierwsze wiosenne kwiaty.

4 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku odbyła się XLVIII Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W Olimpiadzie wzięli udział uczniowie z Gdańska, Gdyni, Kwidzyna, Słupska, Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Szczecina, Koszalina i innych miast.

Olimpiada w województwie pomorskim odbywa się co roku i jest jedną z najstarszych na terenie Polski. Jej organizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, Pomorski Oddział Stowarzyszenia Współpracy "Polska-Wschód", Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku i Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury.

W tym roku Olimpiada zgromadziła rekordową liczbę uczestników z 15 miast województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W otwarciu Olimpiady udział wzięli: prezes Pomorskiego okręgowego komitetu Olimpiady Języka Rosyjskiego Franciszek Apanowicz, prezes Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy "Polska-Wschód" Anna Firlej, a także kierownik zakładu Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego, profesor, doktor nauk filologicznych Żanna Sładkiewicz, Sekretarz Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku L. Jezierski, dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku S. Janiuszkin.

10 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury zwycięzcy i laureaci ХLVIII Olimpiady otrzymają dyplomy i nagrody za udział w Olimpiadzie

Zwycięzcy Olimpiady wezmą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego, która odbędzie się w Warszawie.

3 marca w ramach obchodów 80. rocznicy urodzin Walentyny Tierieszkowej, odbyła się prezentacja muzealnych materiałów przekazanych przez Federalne Muzeum Światowego Oceanu (Kaliningrad), które znalazły się w ekspozycji wystawy "Walentyna Tierieszkowa. Pierwsza na świecie kobieta-kosmonauta" w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.

W trakcie imprezy przed publicznością wystąpił pracownik Muzeum P. Matwijec, który przedstawił gościom osiągnięcia rosyjskiej kosmonautyki, pierwszych radzieckich kosmonautów, szczególną uwagę zwracając na postać pierwszej na świecie kobiety-kosmonauty - legendarnej Walentyny Tierieszkowej, jubileusz, której obchodzimy w tym roku.

Największe zainteresowanie obecnych na imprezie gości wywołały autentyczne racje żywnościowe kosmonautów, oryginał gazety "Komsomolskaja prawda" z 13 kwietnia 1961 r., w której znalazł się artykuł o pierwszej w historii osobie, która poleciała w kosmos, J.A. Gagarinie oraz autoportret kosmonauty A. Leonowa.

1 marca przy udziale Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Muzeum Narodowym w Gdańsku odbyło się spotkanie delegacji Muzeum Światowego Oceanu z dyrektorem Muzeum Narodowego W. Bonisławskim i jego współpracownikami. W trakcie spotkania omówiono praktyczne zagadnienia selekcji zbiorów eksponatów Muzeum Narodowego w celu ich prezentacji na wystawie w Kaliningradzie i Swietłogorsku.

Ze swojej strony polscy koledzy, którzy odwiedzili w zeszłym roku Muzeum Światowego Oceanu i zapoznali się z ekspozycjami i wystawami w Kaliningradzie i Swietogorsku, wyrazili chęć zaprezentowania w Muzeum Narodowym szeregu wystaw, które zostaną udostępnione na drodze wymiany z kaliningradzkimi muzealnikami. Partnerskie relacje między muzeami rozwijają się w ramach umowy o współpracy między Muzeum Światowego Oceanu i Muzeum Narodowym w Gdańsku, a także umowy o współpracy i wspólnych działaniach między Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku i Muzeum Światowego Oceanu.

 

luty 2017

27 lutego Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury odwiedziła grupa uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Nr 5, uczących się języka rosyjskiego.

Uczniowie zwiedzili ekspozycję poświęconą 80 rocznicy urodzin Pierwszej na świecie kobiety kosmonauty — Walentyny Tiereszkowej. Gościom przedstawiono prezentację multimedialną na temat regionów Federacji Rosyjskiej w ramach cyklu kulturalno-edukacyjnego "Rosjoznawstwo".Na zakończenie spotkania uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film młodzieżowy "Bez granic" (2015 r.).

21 lutego w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbył się występ teatralizowany - przedstawienie poświęcone obchodzonemu w Rosji świętu powitania wiosny – Maslenicy. Na obchody święta do RCNK przyszli nasi rodacy, przedstawiciele administracji, nauczyciele Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich, działacze stowarzyszenia "Polska-Wschód", nauczyciele rusycyści ze szkół średnich z Gdańska i Gdyni, którzy znają i cenią rosyjską kulturę i tradycje ludowe.

Wszyscy obecni chętnie brali udział w grach, zabawach i konkursach. Przed gośćmi występował zespół muzyczny "Muz-Art". Goście święta mieli możliwość spróbowania tradycyjnych blinów, ciast i słodyczy. Wieczór minął w atmosferze dawnych tradycji i zwyczajów ludowych, które są kultywowane i głęboko zakorzenione w rosyjskim narodzie.

21 lutego w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z Redy (woj. Pomorskie) i nauczycielem języka rosyjskiego Katarzyną Мarczewską. Impreza odbyła się w ramach projektu poszerzenia kontaktów kulturalno-edukacyjnych ze szkołami, w których uczniowie uczą się języka rosyjskiego.

Młodzieży, która po raz pierwszy odwiedziła Rosyjskie Centrum opowiedziano o temat działalności Centrum, bieżących i przyszłych planach kulturalno-edukacyjnych, odbyła się wycieczka po wystawie poświęconej 165-lecia otwarcia muzeum Ermitażu. Na zakończenie spotkania uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film "Lodołamacz", oparty na prawdziwych wydarzeniach, które rozegrały się w roku 1985 na lodołamaczu "Michał Gromow", który został uwięziony w lodach Arktyki i dryfując przetrwał 133 dni.

18 lutego w RCNK w Gdańsku odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny. To popularnie święto, ma długą bohaterską historię i obchodzone jest w tym roku po raz 95.

W słowie powitalnym skierowanym do zebranych w sali rodaków i gości Rosyjskiego Centrum znalazły się życzenia z okazji tego święta i słowa wdzięczności dla rosyjskiego wojska i znamienitych rosyjskich generałów, demonstrujących wojskowy talent, odwagę, bohaterstwo i szlachetność w obronie wolności i niepodległości naszej Ojczyzny.

Na koncercie w wykonaniu trio wokalnego "Sojusz morski" zabrzmiały piosenki: "Wieczór na redzie", "Smuglianka", "Czas w drogę", "Służyć Rosji" i in. Goście Rosyjskiego Centrum chętnie śpiewali razem z artystami i długo nie puszczali ich ze sceny.

W trakcie koncertu widzowie wzięli udział w konkursie, polegającym na podaniu imienia i nazwiska wielkiego rosyjskiego dowódcy floty, kanonizowanego w roku 2001 przez rosyjski kościół prawosławny. Osoba, która poprawnie nazwała admirała Fiodora Uszakowa otrzymała ikonę z wizerunkiem matki Boskiej.

16 lutego w XIX Liceum ogólnokształcącym im. Mariana Mokwy odbył się jubileuszowy X Międzyszkolny rosyjsko-angielski konkurs, w którym wzięli udział uczniowie z pięciu szkół średnich miast Gdańska i Gdyni. Konkurs składał się z kilku etapów edukacyjnych, z których każdy zawierał zadania różnej trudności językowej.

Uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko dobrą znajomością języków, ale i zdolnościami muzycznymi i artystycznymi. W wykonaniu uczestników przedstawiono piosenki w języku rosyjskim i angielskim oraz krótkie skecze humorystyczne.

XIX Liceum ogólnokształcące to długoletni partner Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury. Odbywa się tu wiele imprez związanych z nauką i propagowaniem języka rosyjskiego i kultury: konkursy, quizy, spotkania poetyckie i koncerty. Nauczyciele i uczniowie liceum są częstymi uczestnikami i gośćmi imprez w Rosyjskim Centrum.

13 lutego na Kursach języka rosyjskiego w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyła się otwarta lekcja "Dźwignąłem pomnik swój, nie trudem rąk ciosany", poświęcony twórczości A. Puszkina – wielkiego rosyjskiego poety, twórcy współczesnego języka rosyjskiego i symbolu rosyjskiej literatury klasycznej.

Uczestnikom spotkania przestawiono prezentację o twórczości Aleksandra Puszkina, opowieść o ostatnich dniach życia poety i wydarzeniach, które poprzedziły jego tragiczną śmierć w pojedynku 10 lutego 1837 roku.

Na zakończenie imprezy dla słuchaczy przeprowadzono quiz na temat poetyckiej twórczości Puszkina, w trakcie którego uczestnicy zaprezentowali nie tylko znajomość jego dzieł, ale i dobrą znajomość języka rosyjskiego.

8 lutego w RCNK w Gdańsku odbył się wieczór poświęcony pamięci artystów Chóru im. Aleksandrowa, który zginął w katastrofie lotniczej nad Morzem Czarnym. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Gdańska, rodacy, działacze Towarzystwa Współpracy "Polska-Wschód", z których wielu w różnym czasie było na koncertach światowej sławy zespołu.

W przemówieniach i wywiadach, których udzielili rodacy i polscy miłośnicy twórczości Chóru Aleksandrowa agencji Ruptly na zlecenie stacji telewizyjnej Russia Today, brzmiały słowa smutku i żalu po śmierci artystów i słowa nadziei, że zespół zostanie reaktywowany oraz, że zachowa tradycję i najwyższy poziom artystyczny.

Uczestnicy wieczoru pamięci obejrzeli jeden z ostatnich koncertów zespołu w Teatrze Bolszoj w składzie, w którym zespół funkcjonował do tragedii. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy zginęli.

6 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Gdańsku odbył się I Międzyszkolny Konkurs Kaligrafii.

Uczniowie, którzy przeszli przez kwalifikacje w szkołach i liceach Gdańska, Osowy, Gdyni i Sopotu zostali zaproszeni przez jury do zadania, które polegało nie tylko na znajomości języka rosyjskiego, ale także na umiejętności pięknego pisania w języku rosyjskim.

W konkursie wzięło udział 30 uczniów, którzy wykazali wysoki poziom przygotowania i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i cenne prezenty.

2 lutego w Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku odbyło się spotkanie z dyrektorem biblioteki p. Danutą Sroką, kierownikiem rosyjskiej fundacji "Russkij Mir" w Słupsku Anną Lanską i kierownikiem Zakładu języka i literatury rosyjskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku profesor Galiną Nefaginą.

Podczas spotkania omawiano kwestie współpracy w obszarach edukacyjnych, naukowych, informacyjnych, działalności koncertowej i wystawienniczej, ukierunkowanej na zachowanie rosyjskiego dziedzictwa kulturowego.

Uczestnicy spotkania wymienili się informacjami na temat działań RCNK w Gdańsku i rosyjskiej fundacji "Russkij Mir" w Słupsku, planów na rok 2017 r. Osiągnięto porozumienie w sprawie podpisania umowy o współpracy na czas nieokreślony, która zostanie podpisana przez strony w najbliższym czasie.

 

styczeń 2017

25 stycznia w RCNK odbyło się pierwsze z serii spotkań ze studentami Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich związane z ofertą edukacyjna rosyjskich szkół wyższych w roku akademickim 2017/2018.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z dr Joanną Mampe z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynator rosyjskich kursów językowych w RCNK w Gdańsku A. Iwaszkiewicz przedstawiła szczegóły dotyczące procedury przyjęć na studia w uniwersytetach rosyjskich. Studenci otrzymali ulotki z odpowiednimi informacjami. Podczas spotkania zaprezentowano ofertę różnych rosyjskich uniwersytetów.

25 stycznia w RCNK w Gdańsku odbyło się spotkanie z dyrektorem Muzeum Narodowego w Gdańsku W. Bonisławskim, podczas którego omawiano projekty współpracy trójstronnej między RCNK, Muzeum Światowego Oceanu i Muzeum Narodowym w Gdańsku związane z działalnością muzealną i wystawienniczą oraz organizacji letnich plenerów z udziałem rosyjskich i polskich artystów w 2017 roku.

25 stycznia w RCNK w Gdańsku odbyło się spotkanie i podpisanie umowy o współpracy między Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku oraz Państwową Budżetową Instytucją Kultury "Kaliningradzkim Regionalnym Muzeum Historii i Sztuki." Umowa przewiduje realizację wspólnie przygotowanych programów, projektów, imprez i innych działań, zgodnie z celami statutowymi i interesami każdej ze stron.

 

20 stycznia 2017 w RCNK w Gdańsku odbył się wielki koncert przygotowany dla gości przez rodaków, profesjonalnych muzyków i amatorów rosyjskiej piosenki.

W programie koncertu zatytułowanego "Pamiętam tylko to, co dobre" zabrzmiały rosyjskie piosenki ludowe, estradowe i współczesne utwory w wykonaniu dziewięciu solistów i zespołów.

Uczestników wieczoru muzycznego i gości powitał Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk, złożył życzenia noworoczne i podkreślił pozytywną rolę kultury w zbliżeniu naszych narodów.

Koncert był wydarzeniem na wysokim poziomie, o czym świadczył aplauz, zadowolenie publiczności i kwiaty dla artystów.

 

12 stycznia w RCNK w Gdańsku odbyło się spotkanie z moskiewskimi poetami Aliną Siereginą i Siergiejem Leontiewem, którzy przedstawili gościom program literacko-muzycznego "Poeta i muza".W wykonywaniu utalentowanych poetów zabrzmiały nowe wiersze i utwory, które znajdują się w zbiorach Aliny Siereginej "Rymy na żądanie" i Siergieja Leontiewa "Dwa księżyce".

Siergiej Leontiew znany jest nie tylko jako poeta, ale także jako wykonawca piosenki autorskiej. W jego wykonaniu z akompaniamentem gitary wysłuchano piosenek z nowego albumu zatytułowanego "Statki".

Na spotkanie z moskiewskimi poetami przyszli amatorzy współczesnej poezji rosyjskiej, rodacy i polscy miłośnicy poezji, w tym słuchacze rosyjskich kursów językowych przy RCNK.

11 stycznia w RCNK w Gdańsku odbył się koncert wiolonczelisty M. Warszawskiego, znanego z występów z orkiestrami "Mozarteum" (Salzburg), "Wiener simfoniker" (Wiedeń), "Scarlattiego" (Neapol), Orchestre National de France (Paryż) i pianistki, profesor Akademii Muzycznej im. S. Moniuszko, członka jury krajowych i międzynarodowych konkursów muzyki kameralnej A. Prabuckiej-Firlej.

W programie koncertu zabrzmiały utwory L. van Beethovena i P. Czajkowskiego na wiolonczelę i fortepian: 7 wariacji na temat opery Mozarta "Czarodziejski flet", Sonata nr 2 g-moll i nr 3 A-dur, mezzo-capriccioso.

Wieczór muzyczny w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury podarował gościom wspaniałą atmosferę Starego Nowego Roku, natchnione wykonania duetu i przyjemną atmosferę.