Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku zaprasza wszystkich chętnych do  udziału w egzaminie certyfikacyjnym z języka rosyjskiego!
 

Egzaminy przeprowadzane są przez specjalistów z Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina oraz z Izby Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej.

Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymują międzynarodowy certyfikat Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina

W Centrum możecie Państwo również zdawać egzamin na certyfikat państwowy ze znajomości ogólnej języka rosyjskiego w systemie TRKI (test z języka rosyjskiego jako  obcego)

Certyfikat ten jest niezbędny w przypadku, gdy zamierzacie Państwo rozpocząć studia na wyższej uczelni w Federacji Rosyjskiej.

Egzaminy odbywają się w RCNK

Uwaga! Egzamin z „Języka rosyjskiego w biznesie” trwa 2 dni.

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 10.00.

 

Opłaty za egzamin na certyfikat  PIJR im. A. Puszkina*

Język rosyjski na co dzień. Poziom podstawowy (A1)” – 325 PLN

Język rosyjski na co dzień. Poziom podstawowy (A2)” – 380 PLN

Język rosyjski na co dzień. Poziom ponadpodstawowy (B1)” – 440 PLN

„Język rosyjski na co dzień. Poziom zaawansowany (B2)” – 495 PLN

„Język rosyjski na co dzień. Poziom zaawansowany wyższy (C1)” – 645 PLN

„Język rosyjski na co dzień. Poziom biegłej znajomości języka (C2)” – 800 PLN

„Język rosyjski w biznesie. Biznes i komercja. Poziom ponadpodstawowy (B1)” – 325 PLN

„Język rosyjski w biznesie. Biznes i komercja. Poziom średnio zaawansowany (B2)” – 530 PLN

„Język rosyjski w biznesie. Biznes i komercja. Poziom zaawansowany (C1)” – 645 PLN

„Język rosyjski w międzynarodowym biznesie turystycznym” RET-1– 380 PLN

„Język rosyjski w międzynarodowym biznesie turystycznym” RET-2– 440 PLN

„Język rosyjski w międzynarodowym biznesie turystycznym” RET-3– 495 PLN


Opłata za egzamin na certyfikat z ogólnej znajomości języka rosyjskiego w systemie TRKI:

Poziom podstawowy TBU (A2) – 570 PLN

Poziom pierwszy TRKI I (B1) – 630 PLN

Poziom drugi TRKI II (B2) – 665 PLN

Poziom trzeci TRKI III (C1) – 720 PLN

Poziom czwarty TRKI IV (C2) – 855 PLN

Poziom podstawowy dla pracujących cudzoziemców (A2) - 420 PLN

Poziom podstawowy dla osób ubiegających się o o trzymanie obywatelstwa FR (A2) - 630 PLN

 

Szczegółowe informacje o wymaganiach egzaminacyjnych PIJR im. A.Puszkina oraz przykładowe testy z języka rosyjskiego znajdują się na stronie Instytutu www1.Pushkin.edu.ru

Szczegółowe informacje o systemie TRKI oraz przykładowe testy z języka rosyjskiego znajdują się na stronie  Międzynarodowego Centrum Przeprowadzania Testów Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów www.testrf.ru

            Aby wziąć udział w najbliższej sesji egzaminacyjnej, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz  uiścić opłatę za egzamin.

    Osoby, przystępujące do egzaminu prosimy o zapoznanie się z informacją znajdującą się w  zakładce  памятка.doc.

     W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (58) 301 95 16.