Archiwum

 

 

19 czerwca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Międzynarodowej Olimpiady "Język rosyjski – otwarte drzwi do wiedzy", która stała się wynikiem owocnej współpracy Katedry Języka Rosyjskiego Akademii Marynarki Wojennej w Kaliningradzie i Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu Narodowego Uniwersytetu Badawczego "Wyższa Szkoła Ekonomii" i RCNK w Gdańsku.

Konkurs dla studentów ukierunkowano na kształtowanie i rozwój umiejętności pisania: samodzielnego kodowania własnych myśli i uczuć w języku obcym. Oprócz samej znajomości języka, prace studentów pokazały ich bogaty i oryginalny świat wewnętrzny, szczere uczucia, a także umiejętność krótkiej, jasnej i zwięzłej wypowiedzi.

Wysoki poziom prac, ich samodzielność pokazuje perspektywiczność takiego konkursu, zrzeszającego studentów z wyższych uczelni Rosji i Polski, który otwiera drzwi do wiedzy o świecie, i do wiedzy o sobie samym, która powinna stać się tradycją i rozwijać się, jak edukacja i przyjaźń.

8 czerwca w RCNK odbyło się spotkanie z dyrekcją i młodzieżą – uczestnikami konkursu, który corocznie organizowany jest przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach programu wymiany młodzieży. W tym roku jednym z tematów konkursowych projektów był "Taniec – to międzynarodowy język przyjaźni, wystukiwany nogami!". Zwycięzcami konkursu zostali członkowie zespołu folklorystycznego "Polanie" ze szkoły 216 im. Adama Mickiewicza z rozszerzoną nauką języka polskiego (Petersburg) i szkoła-partner w Kolbudach pod Gdańskiem.

Pierwszy etap projektu odbył się w Kolbudach, gdzie dzieci uczyły się języka polskiego, regionalnych tańców, zwyczajów ludowych, poznawały stroje itp. Oprócz zajęć dla grupy zorganizowane zostały ciekawe i pouczające wycieczki, warsztaty polskiego rękodzieła ludowego, wycieczki krajoznawcze przybliżające uroki Kaszub itp.

W Rosyjskim Centrum uczestnicy spotkania zapoznali się z ekspozycją poświęconą dniu urodzin A. S. Puszkina i wystawą współczesnych prawosławnych ikon. Rewizyta polskich dzieci w Petersburg planowana jest we wrześniu 2017 r. i zbiega się w czasie z 15-leciem zespołu "Polanie". Przeprowadzono rozmowy dwustronne z kierownictwem rosyjskiej i polskiej strony o perspektywach współpracy i form współdziałania.

8 czerwca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w ramach tygodnia języka rosyjskiego odbyło się zakończenie kursów języka rosyjskiego. Impreza odbyła się w formie otwartej lekcji podsumowującej poświęconej "Dniu języka rosyjskiego" i twórczości A. Puszkina – wielkiego rosyjskiego poety, dramaturga i pisarza, twórcy współczesnego języka rosyjskiego.

Absolwenci z zainteresowaniem obejrzeli film dokumentalny o życiu Puszkina, o najważniejszych etapach jego twórczości – "latach poszukiwań twórczych", "Boldinowskiej jesieni" itp.

Uczniowie kursów sami stali się aktywnymi uczestnikami imprezy: z zaangażowaniem recytowali wiersze Puszkina i innych poetów rosyjskich, które zostały specjalnie przygotowane z okazji tego ważnego dla nich wydarzenia.

Takie wspólne ostatnie spotkania nauczycieli i uczniów kursów stały się tradycją w RCNK. Na to wydarzenie wszyscy czekają i przygotowują się do niego, jak do kolejnego ważnego etapu w swoim życiu.

Na zakończenie imprezy absolwentom wręczono świadectwa ukończenia kursów.

5 czerwca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury otwarto wystawę prawosławnych ikon polskiej artystki-malarki ikon Karoliny Dąbrowskiej. K. Dąbrowska zajmuje się pisaniem ikon 9 lat. Pisania ikon uczyła się w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia”, pobierała nauki również u greckiego ikonografa Teodorosa Papadopoulos i prawosławnego o. Georgija, kontynuuje nauki na kursach u Iriny Gorbunowej absolwentki Akademii Ikonograficznej w Brukseli.

Jej wystawy indywidualne odbywały się w Galerii Związku Polskich Artystów Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytecie Gdańskim itp. Ikony tworzone przez K. Dąbrowską, przyciągają widzów wysokim artystycznym poziomem, harmonią, głębokością poznania, zdolnością przekazania "nieprzekazywalnego". Wystawa cieszy się zainteresowaniem wśród szerokiego grona miłośników sztuki ikony prawosławnej.

5 czerwca w ramach zaplanowanych imprez związanych z "Tygodniem języka rosyjskiego" w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni odbył się konkurs poetycki z okazji Dnia języka rosyjskiego i twórcy współczesnego języka rosyjskiego A.S. Puszkina. Przed rozpoczęciem konkursu uczniowie liceum zaproponowali uczestnikom konkursu poetyckiego prezentację multimedialną na temat biografii i drogi twórczej wielkiego rosyjskiego poety. Repertuar poetycki był bardzo zróżnicowany – od czytania wczesnych utworów lirycznych wierszy do recytacji fragmentów powieści "Eugeniusz Oniegin", ulubionych bajek i poematów.

Wszyscy uczniowie byli dobrze przygotowani i mimo emocji, deklamowali wiersze z wielkim kunsztem i inspiracją, za co wdzięczni widzowie dziękowali im długimi oklaskami. Na szczególne podziękowania zasługują nauczyciele rusycyści, aktywnie uczestniczący w przygotowaniu konkursantów. Dzięki ich wysiłkowi scena sali, w której odbył się konkurs, była cudownie zaaranżowana w stylu klasycystycznym, a samo wydarzenie miało romantyczny charakter, w duchu "złotego wieku" poezji rosyjskiej.

1 czerwca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbył się koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Na uroczystość zostali zaproszeni uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F. Nowowiejskiego. Przy pełnej sali w wykonaniu utalentowanych dzieci zabrzmiały utwory fortepianowe i wiolonczelowe A. Skriabina, R. Gliera, J. Kempińskiegoо, J. Brahmsa, J. Haydna itp.

Goście wieczoru ciepło i serdecznie powitali każdego młodego muzyka, długo oklaskiwali i dziękowali za dostarczaną radość. Zadowoleni byli również młodzi artyści, dla których był to pierwszy występ w Rosyjskim Centrum.

Kierownik zespołu Jelena Aleksiejuk wyraziła nadzieję na rozwój dalszej współpracy Rosyjskiego Centrum i Szkoły Muzycznej, w której uczą się dzieci naszych rodaków.

   
   
 

Archiwum

  2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017