HISTORIA RCNK W GDAŃSK 1985-2015

30 stycznia 2015 roku minęło 30 lat od dnia otwarcia Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku (od momentu otwarcia do połowy lat 90-tych - oficjalna nazwa brzmiała Dom Radzieckiej Nauki i Kultury).
Pomysł powstania centrum kulturalnego w Gdańsku narodził się w latach 80-tych - spotkał się z dużym zainteresowaniem i zyskał szerokie poparcie w różnych kręgach polskiej społeczności. Do
reаlizacji pomysłu przyczyniły się władze miasta Gdańska, Towarzystwo Przyjaźni "Polska - ZSRR," osoby prywatne. Po otwarciu Centrum i rozpoczęciu działalności w polskich mediach pisano: "...miejsce przyjacielskich i serdecznych spotkań".

 

 

Dziś Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury jest instytucją państwową, znajdującą się w strukturach Oddziału Federalnej Agencji do spraw Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanistycznej i należącą do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.
Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury znajduje się w ścisłym centrum miasta w domu numer 35 przy ulicy Długiej – głównej trasie pieszej Starego Miasta. Budynek, w którym mieści się Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury, od XVI wieku znany jest pod nazwą „Lwi zamek” i jest jednym z piękniejszych pomników architektonicznych Gdańska. Centrum zajmuje dwie dolne kondygnacje czteropiętrowego budynku, który jest zabytkiem historycznym.

 

 

Przy Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury działają: biblioteka, kursy języka rosyjskiego, Klub Miłośników Kina Rosyjskiego „Horyzont”, Klub podróżników po Rosji, Klub nauczycieli języka rosyjskiego, jak również Klub rodaków „Witamy”.

 

Fot. Zakończenie roku szkolnego na kursach języka rosyjskiego w RCNK w Gdańsku.
Fot. Klub Miłośników Kina Rosyjskiego „Horyzont”. Spotkanie z reżyserem i scenarzystą Iriną Wołkową.

 

Na przestrzeni minionych 30 lat były różne okresy w działalności Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury – bardziej i mniej aktywne, co zależało od aktualnej sytuacji politycznej w naszych krajach.

 

Fot. Klub podróży do Rosji. "Syberia wzdłuż i wszerz". Spotkanie z polskim podróżnikiem Romualdem Koperskim.
Fot. Spotkanie Klubu nauczycieli języka rosyjskiego. Prezentacja nowych słowników i podręczników do nauki języka rosyjskiego wydawnictw "Russkij jazyk" i "Zlatoust".

 

Jednakże, nie zważając na zmieniający się klimat - ochłodzenia i ocieplenia stosunków międzypaństwowych, Centrum wiele zrobiło, i robi w celu zbliżenia kultur naszych narodów. Pozytywnie wpływały na rozwój stosunków między naszymi krajami i wzbogacały życie kulturalne Gdańska występy radzieckich mistrzów sztuki i artystów amatorów, tematyczne wieczory literackie i muzyczne, festiwale filmowe, artystyczne, wystawy naukowe i techniczne, które odbywały się w murach DRNK i RCNK.

 

 

Fot. Występ zespołu tańca ludowego "Zorza Polarna" z Gubkinskiej Szkoły Choreograficznej. Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny Federacji Rosyjskiej.

 

Wśród kierunków działalności centrum kulturalnego na przestrzeni 30 lat znalazły się:

  • zapoznanie polskiej społeczności z historią i kulturą narodów Federacji Rosyjskiej, jej polityką wewnętrzną i zagraniczną, oraz potencjałem naukowym, kulturalnym i gospodarczym;
  • wspieranie rozwoju stosunków międzynarodowych Rosji i rosyjskich regionów w dziedzinach humanistycznych, kulturalnych, naukowych, technicznych i ekonomicznych, a także w dziedzinie edukacji;
  • organizacja pracy na rzecz nauczania języka rosyjskiego za granicą;
  • współpraca ze stowarzyszeniami rodaków w realizacji celów kulturalnych i programów edukacyjnych.

 

 

W tym celu w RCNK regularnie organizowane są:

  • wystawy prac rosyjskich artystów malarzy i fotografików, prezentacje wyrobów mistrzów sztuki dekoracyjnej;
  • koncerty rosyjskich wykonawców;
  • konferencje, okrągłe stoły dotyczące problemów międzynarodowej współpracy humanistycznej, naukowej, kulturalnej, edukacyjnej i biznesowej;
  • prezentacje rosyjskich szkół wyższych i wydawnictw książkowych oraz polskich wydawnictw publikujących utwory rosyjskich autorów w języku polskim;
  • pokazy filmowe i spotkania z przedstawicielami kultury.

 

 

 

Centrum dąży do tego, aby jak najszerzej przedstawić geografię naszego kraju, w tym celu w organizowanych imprezach biorą udział nie tylko przedstawiciele z Moskwy i Petersburga ale również z innych regionów Rosji: Wielkiego Nowogrodu, Biełgorodu, Penzy, Jekaterynburga, Sachalinu i z innych miast i obwodów Federacji Rosyjskiej.

 

   

 

Znaczącymi wydarzeniami w działalności nie tylko RCNK, ale również Gdańska, stały się akcje zakrojone na szeroką skalę, poświęcone 200. rocznicy urodzin A. Puszkina, 50. rocznicy lotu w kosmos J. Gagarina, 400-lecia Domu Romanowów, to także wystawa figur woskowych Muzeum „Panoptikum”, Dni Petersburga w Gdańsku i inne.
Rozwija się współpraca z gimnazjami i liceami z województwa pomorskiego i zachodnio-pomorskiego, tradycyjnymi stały się imprezy poświęcone Dniom piśmiennictwa słowiańskiego, turnieje intelektualne dla młodzieży z Polski i Rosji „Co? Gdzie? Kiedy?”, konkursy muzyczne i poetyckie. Młodzież jest zawsze mile widzianym gościem w RCNK!

 

RCNK pomaga polskim obywatelom rozpocząć studia i staże na rosyjskich uczelniach, współdziała z absolwentami rosyjskich (radzieckich) uczelni.
Uczestnikami różnych programów i gośćmi RCNK byli działacze społeczni i polityczni, przedstawiciele kręgów twórczych i kulturalnych Polski.
Wymogi dnia dzisiejszego stawiają przed Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury wyzwania związane nie tylko z rozwojem, ale również rozszerzeniem programów oraz poszukiwaniem nowych kierunków w jego działalności. Wykorzystując nowe formy pracy, RCNK zachowuje pamięć o swojej historii, stara się podtrzymywać tradycje, powstałe w ciągu trzydziestoletniej działalności Centrum.

 

 

Drzwi Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury otwarte są dla wszystkich osób, które interesują się Rosją, jej historią, kulturą, nauką, współczesnym życiem. Jesteśmy gotowi podjąć współpracę z każdym, kto jest zainteresowany rozwojem kontaktów między Rosją i Polską, Rosją i innymi krajami w różnych dziedzinach.
Obchodząc jubileusz trzydziestolecia Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury należy podkreślić jego rolę w życiu społeczno-kulturalnym kraju i podziękować przedstawicielom kręgów społecznych, naukowych, kulturalnych i biznesowych oraz rosyjskim organizacjom państwowym, społecznym i kulturalnym, które wywarły ogromny wpływ na umocnienie współpracy humanistycznej, społecznej i naukowej naszych sąsiedzkich narodów – Polski i Rosji.