Klub nauczycieli języka rosyjskiego - to miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli rusycystów z województwa pomorskiego. Klub pełni rolę "vademecum" nauczyciela, służy radą i pomocą, umożliwia dostęp do informacji z zakresu metodyki nauczania języka rosyjskiego, literatury rosyjskiej i kultury.
W ramach pracy Klubu nauczycieli języka rosyjskiego realizowane są wybrane zagadnienia pedagogiczne, takie jak:

 • współpraca z doradcami metodycznymi;
 • organizowanie warsztatu pracy nauczyciela rusycysty;
 • interakcja - współdziałanie nauczyciela i ucznia jako warunek powodzenia w procesie dydaktycznym;
 • informacje o kursach, szkoleniach, warsztatach dydaktycznych.

 

Główne cele Klubu nauczycieli języka rosyjskiego:

 • Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
 • Pogłębienie wiedzy merytorycznej nauczycieli języka rosyjskiego.
 • Wsparcie nauczycieli w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych form pracy z uczniem.
 • Prezentacja i promocja materiałów naukowych, literatury metodycznej i podręczników do nauki języka rosyjkiego.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komunikacyjną i informatyczną.
 • Wymiana doświadczeń, nauczycieli o uznanym dorobku zawodowym, jak i tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z nauczaniem języka rosyjskiego.
 • Integracja środowiska nauczycieli języka rosyjskiego województwie pomorskim.
 • Wymiana doświadczeń i własnych materiałów dydaktycznych/edukacyjnych między członkami Klubu nauczycieli języka rosyjskiego.
 • Nawiązanie i rozwijanie współpracy między placówkami oświatowymi (szkołami i uniwersytetami), w których pracują członkowie Klubu.