Spotkania w Klubie nauczycieli języka rosyjskiego

 

 

20 listopada w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyło się seminarium na temat: „Współczesne kino rosyjskie na lekcjach języka rosyjskiego jako obcego”. Doktor nauk filologicznych, profesor Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu Lubow Bugajewa przedstawila podstawowe tendencje rozwoju współczesnej rosyjskiej kinematografii, opowiedziała o pracy z filmem podczas zajęć, o wykorzystaniu materiałów filmowych i epizodów w procesie nauczania, tym samym wywołując dyskusję z uczącymi się języka rosyjskiego jako obcego.

W seminarium wzięli udział nauczyciele-rusycyści z trójmiejskich liceów, wykładowcy i studenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciele prowadzący kursy języka rosyjskiego w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury.

 

 

 

 

17 października w ramach pracy klubu nauczycieli języka rosyjskiego w rosyjskim centrum nauki i kultury w gdańsku odbyło się seminarium na temat „Środki elektroniczne w nauczaniu języka rosyjskiego, literatury, kultury”. W seminarium udział wzięli nauczyciele języka rosyjskiego z Trójmiasta. Spotkanie poprowadziła Antonina Iwaszkiewicz - pracownik RCNK w Gdańsku , odpowiedzialna za promocję języka rosyjskiego. Podczas seminarium poruszono problematykę różnych aspektów wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu języka rosyjskiego i literatury: wykorzystania audio- i video – materiałów, różnych prezentacji, lekcji z wykorzystaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych, a także prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie korzystania z podręczników elektronicznych nowej generacji. Nauczyciele zapoznali się z mechanizmami i zasadami użytkowania nowoczesnych podręczników multimedialnych, które, oprócz interesujących tekstów, zawierają metodycznie uporządkowane systemu do treningu językowego i sprawdzania materiału językowego.

13 września w RCNK w Gdańsku odbyło się spotkanie z nauczycielami języka rosyjskiego. Na spotkaniu z nauczycielami klubu omówiono kwestie związane z zdaniami na nowy rok szkolny 2013-2014: 45 olimpiadą z języka rosyjskiego, konkursami, quizami, organizacją wspólnych imprez i wycieczek polskich uczniów do Rosji.

1 i 2 marca w Rosyjskim Centrum Nauki Kultury w Gdańsku kierownik Centrum Certyfikacji i Testowania w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina dr E. Korczagina poprowadziła seminarium metodyczne dla nauczycieli na temat "Metody przygotowania do egzaminów testowych i certyfikacji".

Podczas seminarium nauczyciele języka rosyjskiego kursów językowych RCNK, Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciele szkół średnich z Trójmiasta otrzymali wykwalifikowaną pomoc metodyczną i uzyskali odpowiedzi na pytania związane z tematem seminarium.

   
 

Archiwum

  2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012